Renzi, Nicola. «Joiking Life Narratives. The Performance of Indigenous Self-Perception in Sami Life Stories». Antropologia e Teatro. Rivista di Studi 12, no. 13 (gennaio 1, 2021): 49–64. Consultato gennaio 27, 2022. https://antropologiaeteatro.unibo.it/article/view/11621.